Eszkola

Wzór na stan równowagi adsorpcyjnej dla adsorpcji multimolekularnej wzór

Wzór na stan równowagi adsorpcyjnej dla adsorpcji multimolekularnej ma postać:

\(X_r=X_m\cfrac{C\varphi}{1+C}\cdot\cfrac{1-(n-1)\varphi^n+n\varphi^{n+1}}{1+(C-1)\varphi-C\varphi^{n+1}}\)

gdzie:

\(X_r\) - równowagowa zawartość wilgoci,

\(X_m\) - zawartość wilgoci przy monomolekularnym pokryciu powierzchni materiału,

\(C\) - stała,

\(\varphi\) - wilgotność względna powietrza,

\(n\) - liczba warstw molekularnych.Wzór na stan równowagi adsorpcyjnej dla adsorpcji multimolekularnej - jak stosować w praktyce?

1+8 =