Eszkola

Wzór na stan równowagi adsorpcyjnej Langmuira dla pokrycia monomolekularnego powierzchni materiału

Wzór na stan równowagi adsorpcyjnej Langmuira dla pokrycia monomolekularnego powierzchni materiału ma postać:

\(X_r=X_m\cfrac{C\varphi}{1+C\varphi}\)

gdzie:

\(X_r\) - równowagowa zawartość wilgoci,

\(X_m\) - zawartość wilgoci przy monomolekularnym pokryciu powierzchni materiału,

\(C\) - stała,

\(\varphi\) - wilgotność względna powietrza.