Eszkola

Wzór na ugięcie w środku rozpiętości wzór

Wzór na ugięcie w środku rozpiętości ma postać:

\(w_{l/2}=\cfrac{5}{384}\cfrac{qL^4}{E_{cm}I^*}\beta_{wL/2}\)

gdzie:

\(w_{l/2}\) - ugięcie w środku rozpiętości \([m]\),

\(\beta_{wL/2}\) - wartość stablicowana \([-]\),

\(E_{cm}\) - moduł sprężystości betonu \([\cfrac{N}{m^2}]\),

\(I^*\) - średnia wartość momentu bezwładności \(kg\cdot m^2]\),

\(q\) - obciążenie \([\cfrac{N}{m}]\),

\(L\) - rozpiętość \([m]\).


 

Wzór na ugięcie w środku rozpiętości - jak stosować w praktyce?

5×4 =