Eszkola

Wzór na wewnętrzną pojemność cieplną strefy lub całego budynku wzór

Wzór na wewnętrzną pojemność cieplną strefy lub całego budynku ma postać:

\(C_m=\sum\limits_{j}\sum\limits_{i}\left(C_{ij}\cdot\rho_{ij}\cdot d_{ij}\cdot A_j\right)\)

gdzie:

\(C_m\) - wewnętrzna pojemność cieplna strefy lub całego budynku \([\cfrac{J}{K}]\),

\(C_{ij}\) - ciepło właściwe materiału warstwy \(i\)-tej w elemencie \(j\)-tym \([\cfrac{J}{kg\cdot K}]\),

\(\rho_{ij}\) - gęstość materiału warstwy \(i\)-tej w elemencie \(j\)-tym \([\cfrac{kg}{m^3}]\),

\(d_{ij}\) - grubość warstwy \(i\)-tej w elemencie \(j\)-tym, przy czym łączna grubość warstw nie może przekraczać 0,1 m \([m]\),

\(A_j\) - pole powierzchni \(j\)-tego elementu budynku \([m^2]\).Wzór na wewnętrzną pojemność cieplną strefy lub całego budynku - jak stosować w praktyce?

2+1 =