Eszkola

Wzór na wysokość zastępczą dla ciał niewielkich o powierzchni poziomej i pionowej wzór

Wzór na wysokość zastępczą dla ciał niewielkich o powierzchni poziomej i pionowej ma postać:

\(\cfrac{1}{h_e}=\cfrac{1}{a}+\cfrac{1}{b}\)

gdzie:

\(h_e\) - wysokość zastępcza dla ciał niewielkich o powierzchni poziomej i pionowej \([m]\),

\(a\) - wymiar liniowy poziomy \([m]\),

\(b\) - wymiar liniowy pionowy \([m]\).Wzór na wysokość zastępczą dla ciał niewielkich o powierzchni poziomej i pionowej - jak stosować w praktyce?

3×6 =