Eszkola

Wzór na zastępczą zdolność emisji wzór

Poniższy wzór, na zastępczą zdolność emisji, stosuje się w przypadku, gdy jedna powierzchnia tworzy zamkniętą powierzchnię dookoła drugiej lub w przypadku gdy obie powierzchnie tworzą jedną powierzchnię zamkniętą.

\(\varepsilon_z=\cfrac{1}{\cfrac{1}{\varepsilon_1}+\cfrac{F_1}{F_2}\left(\cfrac{1}{\varepsilon_2}-1\right)}\)

gdzie:

\(\varepsilon_z\) - zastępcza zdolność emisji \([-]\),

\(\varepsilon_1\) - zdolność emisji powierzchni mniejszej \([-]\),

\(\varepsilon_2\) - zdolność emisji powierzchni większej \([-]\),

\(F_1\) - powierzchnia mniejsza \([m^2]\),

\(F_2\) - powierzchnia większa \([m^2]\).Wzór na zastępczą zdolność emisji - jak stosować w praktyce?

3+2 =