Eszkola

Logistyka definicja i przykłady

Logistyka to proces planowania, realizowania oraz konstruowania sprawnego i efektywnego systemu przepływu surowców, materiałów, wyrobów gotowych oraz informacji. Samo pojęcie logistyki zostało opracowane na potrzeby wojska, które potrzebowało i nadal potrzebuje nieustannego zaopatrzenia. Obecnie logistyka wykorzystywana jest także w wielu przedsiębiorstwach. Sprawnie działający system transportu produktów zwiększa szanse sukcesu na rynku i jest niezbędny do tego, aby przedsiębiorstwo osiągnęło sukces na rynku.

Całościowy system logistyczny

Przedsiębiorstwa tworzą u siebie systemy logistycznego, które obejmują ogół procesów. W całym systemie można wyszczególnić takie podsystemy jak:

 • Logistyka zaopatrzenia – obejmuje obsługę surowców, materiałów oraz części.

 • Logistyka produkcji – obejmuje dostarczanie towarów niezbędnych do procesu produkcyjnego oraz przekazywanie półproduktów i gotowych wyrobów do magazynów zbytu.

 • Logistyka dystrybucji – obejmuje zaopatrzenie klientów końcowych w wyroby gotowe.

 • Logistyka części zamiennych – obejmuje części zamienne do usuwania wadliwych elementów w gotowych wyrobach.

 • Logistyka powtórnego zagospodarowania – obejmuje ekonomicznie i ekologicznie efektywny przepływ odpadów.

Logistyka według zakresu oddziaływania

Podział logistyki może następować na podstawie zasięgu oddziaływania systemu. Na tej podstawie można wyodrębnić:

 • Logistykę wewnętrzną – transport zachodzący jedynie w obrębie przedsiębiorstwa za pomocą różnego rodzaju urządzeń.

 • Mikrologistykę – odnosi się do procesów logistycznych w obrębie jednego przedsiębiorstwa.

 • Mezologistykę – dotyczy procesów logistycznych w jednym dziale gospodarki.

 • Makrologistykę – obejmuje procesy logistyczne zachodzące w ramach jednego państwa.

 • Eurologistykę – obejmuje logistykę na terenie całego kontynentu europejskiego.

 • Logistykę globalną – obejmuje procesy logistyczne zachodzące na całym świecie.

Opracowanie strategii logistycznej

Przedsiębiorstwa chcące sprawnie realizować założone cele powinny opracować efektywną strategię logistyczną. Logistyka stanowi strategie funkcjonalne i ma duże znaczenie w całym systemie planowania. Poświęcenie odpowiedniej ilości czasu na stworzenie wydajnego systemu jest tym samym niezbędne. Najważniejsze kwestie z obszaru logistyki to:

 • Wybór dostawców wszystkich niezbędnych materiałów i usług.

 • Wybór obsługi transportowej (stworzenie własnej lub skorzystanie z firm zewnętrznych).

 • Wybór formy magazynowania (budowa własnych magazynów lub nawiązanie współpracy z przedsiębiorstwami logistycznymi).

 • Wybór sieci dystrybucji (współpraca z innymi przedsiębiorstwami lub budowa własnej sieci).

 • Wypracowanie struktury sprzedaży wyrobów oraz usług.

Wpływ logistyki na płynność finansową firmy

Logistyka ma znaczący wpływ na płynność finansową osiąganą przez przedsiębiorstwo. Logistyka oddziałuje na niektóre aktywa obrotowe oraz zobowiązanie. Wszystkie zapasy kształtowane są właśnie pod wpływem procesów logistycznych. Działania logistyczne powinny prowadzić do uzyskania odpowiedniej korelacji pomiędzy terminami należności, a zobowiązań.

Logistyka Wasze opinie

1×7 =

Oprócz logistyka może Ci się przydać