Eszkola

Geoida

Geoida to bryła o nieregularnym kształcie o następujących cechach:
- jej powierzchnia w każdym punkcie jest prostopadła do pionu,
- jej powierzchnia pokrywa się ze średnim poziomem mórz i oceanów przy spokojnym lustrze wody ,
- na obszarach lądowych jej powierzchnia znajduje się pod powierzchnią topograficzną, ale nad elipsoidą (bryła powstała w wyniku obrotu elipsy wokół krótszej osi), na obszarach morskich poniżej elipsoidy - odchylenia te wynoszą od 50 do 100 metrów,
- jej objętość jest równa fizycznej objętości kuli ziemskiej.

 

Geoida 

Geoida

Geoida Wasze opinie

8-1 =

Oprócz geoida może Ci się przydać