Eszkola

Infrastruktura transportowa

Infrastruktura transportowa obejmuje wszystkie urządzenia, instytucje i instalacje potrzebne do funkcjonowania różnych rodzajów transportu, czyli prowadzenia poszczególnych środków transportu. W przypadku transportu drogowego będą to drogi, stacje paliw, samochody, w przypadku kolejowego szyny, tabor kolejowy, w przypadku powietrznego lotniska, samoloty, helikoptery, w przypadku transportu morskiego porty morskie, śluzy. 
Rozwój wszystkich rodzajów transportów poza niezmechanizowanym jest związana z postępem technologicznym. Jednakże nawet w wysoko rozwiniętych krajach budowa infrastruktury transportowej jest albo niemożliwa, albo bardzo kosztowna w miejscach trudno dostępnych, na przykład w wysokich górach, obszarach podmokłych, na rzekach. Istotną rolę odgrywają również czynniki klimatyczne, które warunkują rodzaj wykorzystywanego transportu. 
W budowie sieci transportowej w dzisiejszych czasach decydującą rolę jednak mają czynniki poza przyrodnicze, zwłaszcza poziom rozwoju gospodarczego kraju, czyli jego zasobność finansową oraz rozmieszczenie ludności. Rejony zurbanizowane o dużej gęstości zaludnienia wymagają bardziej rozwiniętej infrastruktury transportowej.  
 

Infrastruktura transportowa

Autor zdjęcia: Obraz Pexels z Pixabay

Infrastruktura transportowa Wasze opinie

8-3 =