Eszkola

Kotadesai/Desakota

Określenie miejscowości, w których krajobrazie wyraźnie dominują grunty i użytki rolne, jednak znaczna część ich dochodów pochodzi ze źródeł pozarolniczych. 
W takich miastach część mieszkańców pracuje rolniczo, a część dojeżdża do pracy i pracuje poza rolniczo (podział obowiązków wewnątrz rodzin). 
Produkcja rolnicza w miastach desakota jest rynkowa (a nie tylko na własne potrzeby).
Miejscowości desakota są zazwyczaj zlokalizowane poza strefami podmiejskimi (30-50 km od miasta), co umożliwia codzienne dojeżdżanie do pracy ich mieszkańców. W odróżnieniu od wsi mają dobrze rozwiniętą sieć transportową, dużą mobilność mieszkańców, małe zatrudnienie mieszkańców w rolnictwie, rosnący udział kobiet w pracy zarobkowej, różne formy użytkowania gruntów - obok pól rolnych  parki rozrywki, pola golfowe, przemysł wielkopowierzchniowy, centra handlowe. 

Zlokalizowane są one głównie w Azji Południowo-Wschodniej, często wzdłuż dróg komunikacyjnych łączących miasta. 
 

Kotadesai/Desakota Wasze opinie

8+9 =

Oprócz kotadesai/desakota może Ci się przydać