Eszkola

Kwaśne deszcze

Kwaśnym deszczem nazywany jest opad deszczu o odczynie pH niższym niż 5,6 .
Tworzy się, gdy w atmosferze są zanieczyszczenia gazowe, głównie dwutlenku siarki, ale również tlenków azotu, dwutlenku węgla, chlorowodoru, siarkowodoru. 
Powodują niszczenie budynków, wśród których najbardziej narażone są te zbudowane z wapienia i piaskowca i rdzewienie konstrukcji metalowych takich jak linie kolejowe, samochody.
Dodatkowo skutkują zakwaszaniem gleby, osadzaniem w nich pierwiastków ciężkich, zabijają życie w jeziorach wskutek przedostawania się do nich glinu, który uniemożliwia wymianę gazową w skrzelach ryb (przez co się duszą i umierają) unicestwiają wiele drzew. 
Najbardziej podatne na działanie kwaśnych deszczy są liściach drzew iglastych, na których powstają plamy i w konsekwencji odpadają od gałęzi. Dodatkowo chlorofil ulega rozkładowi, co obniża jakość fotosyntezy,  
Kwasowe pH deszczu powstaje na skutek obecnej w atmosferze siarki występujące w węglu kamiennym i ropie naftowej, z których pod wpływem spalania wydziela się dwutlenek siarki. Gdy połączy się z obecnymi w chmurach kroplami wody powstaje kwas siarkowy. To samo dzieje się z azotem obecnym w paliwach. Przedostając się do atmosfery łączy się z tlenem i dzięki temu powstaje tlenek azotu. Tez z kolei łączy się z wodą tworząc kwas azotowy. 
Zanieczyszczenia zawierające duże ilości kwasów pochodzą głównie z dużych ośrodków przemysłowych, skąd są emitowane do atmosfery.. Przed epoką industrialną było ich niewiele w środowisku, głównie z gazów wydzielanych przez wulkany, bagna i drobne organizmy morskie. Gwałtowny wzrost produkcji przemysłowej spowodował zwiększenie wykorzystania tych dwóch szkodliwych dla środowiska pierwiastków. Zanieczyszczenie nie gromadzą się tylko nad elektrowniami, czy zakładami przemysłowymi, ale są transportowane przez wiatr na znaczne odległości. 
 

Kwaśne deszcze Wasze opinie

1×3 =