Eszkola

Obieg ciepła w atmosferze

Obieg ciepła w atmosferze to nic innego jak obieg nagrzanego powietrza między podłożem planety, a jej atmosferą. 
Ziemia jako planeta otrzymuje promieniowanie elektromagnetyczne, którego źródłem jest Słońce. Jest to promieniowanie krótkofalowe. 
Promieniowanie cieplne jest transportem ciepła między ośrodkami o różnej temperaturze
W drodze między Słońcem a Ziemią ilość owego promieniowania maleje, a do powierzchni samej planety dostaje się jedynie nieco ponad jego połowa. Pewna jego część jest pochłaniana przez chmury i ozon, a część odbijana przez chmury i aerozole. 
To co zdoła się przedrzeć i dotrzeć do powierzchni Ziemi jest w niewielkim stopniu odbijane (około 5%), a także w znacznym stopniu pochłaniane przez podłoże (ponad 40%). To co Ziemia pochłonie zamieniane jest na energię cieplną, po czym zostaje zwrócone do atmosfery w postaci promieniowania długofalowego, które jednocześnie ją ogrzewa. 
Ciepło jest oddawane przez planetę, chmury i wszystkie inne składniki atmosfery. Owe wypromieniowywanie odbywa się z takim samym nasileniem we wszystkich kierunkach. Przede wszystkim uchodzi w przestrzeń kosmiczną,  ale również w stronę podłoża planety (z chmur i poszczególnych warstw atmosfery. Stąd jest ponownie wypromieniowywane do atmosfery, gdzie ciepło jest w znacznym stopniu ponownie pochłaniane przez dwutlenek węgla i parę wodną. Większość z tego, co nie zostało pochłonięte jest zatrzymywane przez atmosferę, dzięki czemu jej średnia temperatura wynosi około 15 ͦC. Pozostała niewielka część uchodzi w przestrzeń kosmiczną. 
 

Obieg ciepła w atmosferze Wasze opinie

2×2 =