Eszkola

Polska – atrakcyjność turystyczna

Atrakcyjność turystyczna to zespół właściwości przyrodniczych i pozaprzyrodniczych danego regionu, który przyciąga uczestników ruchu turystycznego. Zalicza się do nich obecność walorów turystycznych, które stanowią naturalne cechy danego miejsca (przyrodnicze) oraz wytwór ludzkiej działalności (antropogeniczne). Walory przyrodnicze to między innymi morza, góry, jeziora, rzeki, przełomy rzeczne, lasy, wąwozy, klify, wydmy. Mogą również być stworzone przez człowieka jak na przykład ogrody botaniczne czy ogrody zoologiczne. 
Do antropogenicznych walorów turystycznych zaliczane jest wszystko to, co stworzył człowiek, czyli wszelkiego rodzaju muzea, zabytki, miejsca kultu, pomniki. Do tej grupy również zalicza się wydarzenia kulturalne. 
Oddzielną grupę stanowią walory kwalifikowane, czyli takie, do których uprawiania potrzebny jest odpowiedni sprzęt i umiejętności. Można tu wymienić żeglarstwo, narciarstwo, wspinaczkę górską, jeździectwo, wędkarstwo. 
O atrakcyjności turystycznej miejsca decyduje również stopień rozwoju infrastruktury turystycznej i dostępność komunikacyjna. Miejsca, do których ciężko się dostać ze względu na trudny dojazd nie są często wybierane jako punkt podróży, tak samo jak miejsca, w których nie ma dobrze rozwiniętej bazy noclegowej i gastronomicznej. 

Do walorów turystycznych Polski niewątpliwie należy urozmaicona rzeźba terenu i zróżnicowanie krajobrazowe oraz geologiczne kraju. Obecność różnych form ukształtowania powierzchni od nadmorskich klifów, przez pojezierza, niziny, wyżyny, kotliny po góry umożliwia uprawianie różnych for turystyki od pieszej, poprzez rowerową, uzdrowiskową, po kwalifikowaną. Ostatnia umożliwia aktywne spędzanie czasu podczas wspinaczek górskich, żeglowania, pływania kajakami, zjazdów na nartach w zimie. W parkach narodowych chronionych jest wiele gatunków roślin i zwierząt, co zapewnia różnorodność biologiczną oraz naturalny krajobraz kompleksów leśnych, łąk, torfowisk, obszarów górskich. 
Uwagę turystów przyciągają również dobrze zachowane zabytki w wielu miastach o znaczeniu historycznym, takich jak Kraków, Warszawa, Wrocław, Gdańsku, Zamość, zamki w Malborku, Krasiczynie, pałace w Łańcucie, Baranowie Sandomierskim, ośrodki kultu religijnego, a wśród nich Jasna Góra, Licheń, Niepokalanów, Kalwaria Zebrzydowska, miejsca historyczne takie jak nazistowskie obozy koncentracyjne Auschwitz-Birkenau, Treblinka, Majdanek.
Pod względem kulturowym Polska jest miejscem z niezwykle bogatą i zróżnicowaną kulturą ludową. 
Miejsca licznie odwiedzane przez turystów mają dobrze rozbudowaną infrastrukturę turystyczną wraz z bazą noclegową i gastronomiczną. Niestety im mniejszy ruch turystyczny tym słabszy stopień zagospodarowania i dostępności komunikacyjnej. Przykładem są atrakcyjne krajobrazowo tereny Bieszczad i Sudetów, gdzie baza noclegowa jest na niskim poziomie. 

Ważnym aspektem odpychającym turystów z Polski jest często zmieniająca się pogoda, która w niektórych przypadkach , np. wyjścia w góry, czy na plaże podczas ulewnego deszczu, uniemożliwia zrealizowanie planów. 
 

Polska – atrakcyjność turystyczna

Autor zdjęcia: Obraz tevenet z Pixabay

Polska – atrakcyjność turystyczna Wasze opinie

6×5 =