Eszkola

Powstawanie planety

Planety powstają z mgławicy słonecznej (pozostałości po utworzeniu Słońca), będącej chmurą pyłu i gazu. Ulegały kolizjom i łączeniu, dzięki czemu powstawały coraz większe obiekty. Blisko Słońca substancje lotne o niskiej temperaturze topnienia (woda, metan) ulegały wyparowaniu w przestrzeń kosmiczną, natomiast te, które posiadają wysoką temperaturę topnienia, czyli nikiel, żelazo, glin, krzemian tworzyły coraz bardziej rozrastające się obiekty. Cięższe substancje koncentrowały się w jądrach, lżejsze wypływały na powierzchnię. Wskutek tego powstały warstwy różniące się od siebie budową i składem chemicznym. Działalność wulkaniczna obecna na planetach powodowała obniżanie się temperatury panującej w ich wnętrzach, dlatego w planetach typu ziemskiego powstała twarda, zimna skorupa. Tak powstały planety skaliste (typu ziemskiego) położone stosunkowo blisko Słońca, czyli Merkury, Wenus, Ziemia, Mars. Początkowo były niewielkie. Ich rozrost był spowodowany dalszymi zderzeniami i połączeniami z materią obecną we Wszechświecie. 
Planety olbrzymy są gazowe. Powstały w znacznej odległości od Słońca, gdzie woda mogła pozostać w stanie skupienia stałym. Jest tam relatywnie mało pierwiastków ciężkich, a więcej lodu, dzięki czemu osiągnęły na tyle dużą masę, że mogły przyciągnąć najlżejsze pierwiastki, czyli wodór i hel. 

Powstawanie planety Wasze opinie

9+8 =