Eszkola

Produkcja energii elektrycznej – rodzaje elektrowni

Elektrownia to zakład przemysłowy, w którym jest produkowana energia elektryczna, na drodze przetwarzania innych rodzajów energii. Jest obiektem technicznym, który składa się z jednego lub kilku zespołów urządzeń, służących do wytwarzania energii elektrycznej. Zamiana energii na prąd następuje w generatorach. W wielkich i średnich elektrowniach są nimi prądnice synchroniczne, w małych natomiast dodatkowo maszyny asynchroniczne. 
Główne urządzenia systemu stanowią kocioł, turbina, generator, transformator oraz szereg obwodów, urządzeń pomocniczych, kontrolnych, sygnalizacyjnych, zabezpieczających, pomiarowych.
Energia wytwarzana w elektrowni jest przekazywana do systemu elektroenergetycznego, skąd jest pobierana przez odbiorców. Obciążenie systemu jest zmienne w czasie, dlatego istnieje konieczność dostosowywania produkcji energii do potrzeb odbiorców. Z tego względu część elektrowni pracuje tylko w okresie wzmożonego zapotrzebowania. 
Ze względu na źródło energii pierwotnej wyróżnia się elektrownie konwencjonalne, obejmujące elektrownie węglowe, gazowe, jądrowe i niekonwencjonalne wykorzystujące źródła odnawialne. Są to elektrownie solarne, wiatrowe, geotermiczne, wodne

Ze względu na sposób wykorzystania ciepła odpadowego są elektrownie kondensacyjne lub elektrociepłownie. Elektrownie ponadto mogą być cieplne lub szczytowo-pompowe

W elektrowniach węglowych spala się węgiel, w wyniku czego pozyskana energia jest przekazana do pary, co z kolei napędza turbinę wytwarzającą prąd. Zazwyczaj są budowane w pobliżu kopalni. 
Elektrownie gazowe wytwarzają energię dzięki wykorzystaniu gazu ziemnego. 
Elektrownie jądrowe wykorzystują atomy pierwiastków. Rozszczepiając jądra atomowe wyzwalana jest ogromna ilość energii cieplnej, którą pochłania woda znajdująca się w zamkniętym obiegu. Ta następnie jest przetransportowana do wytwornicy pary, gdzie energia jest wymieniana i powstaje para wodna. Następnie jest osuszana, przekazana do turbiny, gdzie jest wytwarzana energia elektryczna. 
Elektrownie słoneczne wykorzystują do produkcji promienie słoneczne. Składa się z ogromnej ilość paneli słonecznych pochłaniających promienie słoneczne, które później są zamieniane na energie elektryczną. 
Działanie elektrowni wiatrowych jest uzależnione od warunków atmosferycznych, a dokładniej od wiatru. Gdy ten trafia na opór w postaci rotoru jego energia jest zamieniana na pracę mechaniczną w postaci ruchu obrotowego wirnika, która z kolei jest przenoszona za pomocą wału i przekładni do generatora. Tam następuje zamiana na energię elektryczną. 
Elektrownie geotermalne pozyskują do produkcji energii elektrycznej energię zakumulowaną w gruntach, skałach, wodach obecną w szczelinach i porach. Złoża geotermalne powstają w wyniku obiegu wody, która nagrzewa się od ognisk magmowych lub intruzji. Gdy się nagrzeje może przemieszczać się do powierzchni Ziemi w postaci pary wodnej. To właśnie energia pozyskana z niej jest głównym elementem napędzającym turbinę i wytwarzany jest prąd. 
W elektrowniach wodnych wykorzystywana jest woda. Tym co zamienia energię wody na energię mechaniczną jest turbina. Napędzana wytwarza energię elektryczną. 
Elektrownia kondensacyjna jest rodzajem elektrowni cieplnej, w której ciepło jest uzyskiwane z pary wodnej opuszczającej turbinę parową, dzięki jej skropleniu. Następnie jest ono tracone do otoczenia. W elektrociepłowniach natomiast pozyskiwane ciepło jest również przesyłane, tak jak energia elektryczna. 
Elektrownie szczytowo – pompowe produkują energię w zależności od zapotrzebowania. Gdy jest ono niskie nadmiar wody jest pompowany do zbiornika znajdującego się na znacznej wysokości, aby w okresie wzmożonego zapotrzebowania móc ją ponownie przetworzyć na energię elektryczną. 

  
 

Produkcja energii elektrycznej Wasze opinie

7×7 =