Eszkola

Rozmieszczenie upraw wybranych roślin w Europie – główni producenci

Główne uprawy roślin w Europie są uwarunkowane klimatem oraz występującymi glebami. 
Europa leży w strefie klimatu umiarkowanego ciepłego, przejściowego i chodnego. Im dalej na wschód tym jest zimniej ze względu na zwiększającą się odległość od Oceanu Atlantyckiego. Północna i zachodnia część kontynentu jest zimna, natomiast wschód i południe jest cieplejsze. 
Średnia temperatura powietrza to około 13 do 15  ͦC. Średnia ilość opadów wynosi około 600 mm  w ciągu roku. 
Na północy i zachodzie kontynentu wykształciły się mało urodzajne gleby bielicowe. Mogą na nich rosnąć rośliny, które nie są wymagające i równocześnie są odporne na wysokie i niskie temperatury. 
Na zachodzie  i w środkowej części Europy dominują gleby płowe i brunatne. Temperatury są bardziej przyjazne dla uprawianych roślin, jednak opady są wyższe niż w zachodnio-północnej części. Rośliny uprawiane w tym miejscu również nie są wymagające. 
Południe Europy leży w strefie klimatu podzwrotnikowego, gdzie temperatura najzimniejszego miesiąca nie spada poniżej 0ͦ C.  W tym rejonie wykształciły się  bardziej urodzajne gleby brunatne i brązowe. Rosną tu rośliny, które potrzebują dłuższego okresu wegetacji, więcej słońca w ciągu roku i mniej opadów. 
Najbardziej urodzajne gleby, czyli czarnoziemy znajdują się na południowym wschodzie kontynentu obejmując stepy ciągnące się po wschodniej stronie Karpat. Umożliwia to uprawę roślin potrzebujących bardzo dobrych warunków glebowych. Klimat jest łagodniejszy niż w północno-wschodniej części Europy. 

Żyto jest rośliną o niskich wymaganiach glebowych. Nie wymaga szczególnych warunków klimatycznych. Uprawia się ją głównie na mąkę i paszę dla zwierząt. Głównym rejonem upraw jest Europa Środkowa i Wschodnia. Główni producenci to Rosja, Niemcy, Białoruś, Ukraina. 

Jęczmień przeznaczany jest na pasze dla zwierząt, kasze i mąki. Ze względu na wymagania klimatyczne głównie uprawia się go w strefie umiarkowanej, w największym stopniu w Europie. Czołowi producenci to Rosja, Niemcy, Francja, Ukraina, Hiszpania, Wielka Brytania. Polska. 

Owies ma niskie wymagania termiczne i jest przeznaczany na kasze i płatki. Jedynie w krajach europejskich daje się go w formie pokarmu dla koni. Jest uprawiany w strefie umiarkowanej obejmując głównie Europę. Głównymi producentami są Polska, Finlandia, Hiszpania, Niemcy, Wielka Brytania, Szwecja. 

Ziemniaki są uprawiane głównie w klimacie umiarkowanym ze względu na dużą potrzebę wilgoci w okresie wzrostu bulw i potrzeby średnich temperatur. Bulwy wzrastają w glebie po uprzednim ich  zasadzeniu. Zbierane są jesienią. Główni producenci Niemcy, Polska, Białoruś, Ukraina, Dania, Szwecja. 

Buraki cukrowe wymagają wyjątkowo żyznych gleb do odpowiedniego wzrostu, gdyż korzeń rośnie w ziemi i to właśnie on jest wykorzystywany do produkcji cukru. Główni producenci to Francja, Niemcy, Ukraina, Polska. 

Rzepak jest rośliną tłuszczodajną występującą naturalnie w strefie umiarkowanej, dlatego najwięcej upraw jest zlokalizowanych w Europie. W nasionach jest około 40% tłuszczu. Główni producenci to Niemcy, Francja, Polska, Wielka Brytania, Ukraina, Czechy. 
 

Rozmieszczenie upraw wybranych roślin w Europie – główni producenci

Autor zdjęcia: Obraz Michael Schwarzenberger z Pixabay

Rozmieszczenie upraw wybranych roślin w Europie Wasze opinie

1+4 =

Oprócz rozmieszczenie upraw wybranych roślin w europie może Ci się przydać