Eszkola

Starzenie się społeczeństwa

Starzenie się społeczeństw to zwiększenie liczby osób starszych w ogólnej licznie ludności, przy jednoczesnym zmniejszeniu ilości dzieci w społeczeństwie. 
Przyczyną starzenia się społeczeństw jest zjawisko trzystopniowego demograficznego przesunięcia. Stopniowo obniża się śmiertelność, co jest efektem rozwoju medycyny i zdrowszym odżywianiem się. Skutkuje to wzrostem liczby zarówno dzieci jak, osób dorosłych jak i osób starszych. 
Odpowiednie proporcje między pokoleniami zostają zachwiane z powodu redukcji urodzeń i wydłużania się długości życia
Starzenie się społeczeństw powoduje powstanie nowego pokolenia młodych emerytów co wpływa na to zmiany w składzie rodzin oraz relacjach między pokoleniami, istnieje potrzeba produkowania innego rodzaju dóbr i oferowania nowych usług. Największe zapotrzebowanie jest na usługi medyczne, rehabilitacyjne i opiekuńcze. To z kolei powoduje zmiany na rynku pracy. 
Równocześnie zwiększa się ilość organizacji aktywizujących osoby starsze, takich jak Polski Związek Emerytów, Rencistów, Inwalidów, Kluby Seniora, Uniwersytety Trzeciego Wieku. 
 

Starzenie się społeczeństwa Wasze opinie

6×5 =

Oprócz starzenie się społeczeństwa może Ci się przydać