Eszkola

Zagrożenia hydrologiczne – tsunami, sztorm, powódź

Tsunami, sztorm i powódź to zjawiska, w których główną rolę pełni woda. Wszystkie mogą wywołać ogromne zniszczenia. 
Tsunami jest falą oceaniczną poruszającą się z ogromną prędkością. Jest skutkiem wystąpienia trzęsienia ziemi, które powoduje zmianę ukształtowania dna oceanicznego. Gdy dochodzi do podniesienia lub obniżenia części dna, skutkuje powstaniem słupa wody, który porusza się adekwatnie do ruchu dna oceanu. W konsekwencji tworzą się rozchodzące się promieniście fale. Gdy fala dociera do wybrzeża spiętrza się, zwalnia i zwiększa swoją wysokość.

Sztormem jest nazywany gwałtowny wiatr występujący na otwartym akwenie wodnym. Powoduje spiętrzanie i załamywanie fal morskich. Powstaje, gdy zimne polarne powietrze spotka na swej drodze zwrotnikowe powietrze, które jest ciepłe. Tworzy się układ niskiego ciśnienia, co w efekcie prowadzi do powstania wiatru. Im większa różnica temperatur tym wiatr jest bardziej gwałtowny. Często towarzyszom mu burze, opady deszczu.


Powódź to zjawisko przyrodnicze, podczas którego część terenu, który w normalnych warunkach nie jest pokryta wodą w tej sytuacji zostaje zalana. Jest spowodowana wezbraniami wody, która nie mieści się w korycie. 
Wyróżnia się powodzie wezbraniowe, powstałe wskutek podniesienia się poziomu wody oraz zatorowe, gdy na drodze wody powstaje naturalny lub sztuczny zator i woda nie ma możliwości płynąc dalej. 
 

Zagrożenia hydrologiczne – tsunami, sztorm, powódź Wasze opinie

4×6 =

Oprócz zagrożenia hydrologiczne – tsunami, sztorm, powódź może Ci się przydać