Eszkola

Zróżnicowanie rasowe ludności świata

Ludność zamieszkująca kulę ziemską różni się między sobą rasą, która jest wydzielana na podstawie głównych cech charakterystycznych wyglądu takich jak barwa skóry, ogólny wyglądu twarzy, barwa włosów, kształt nosa i warg, oprawa nosa. Zostały wydzielone 3 podstawowe rasy ludzkie ze względu na pierwotne rozmieszczenie ludności na kontynentach. 
Główne to rasa biała, czarna i żółta, a pośrednie metysi, mulaci, zambozi. Rasy pośrednie powstały w wyniku mieszania się ras głównych między sobą. 
Rasa biała, nazywana jest również europeidalną zasiedlała pierwotnie kontynent europejski, kraje Bliskiego Wschodu i północnej Afryki. W późniejszych czasach jej występowanie zostało rozszerzone na kraje Ameryki Północnej i Południowej, południowej Afryki. Australię i Nową Zelandię. Ogólne cechy charakterystyczne przedstawicieli rasy białej to jasne zabarwienie skóry, ale w różnych odcieniach, przeważnie jasne oczy, nos wąski i wystający o owalnym kształcie i średni lub wysoki wzrost. Ze względu na różnice w obrębie tej rasy wyróżniono również odmianę europejską, semicko-chamicką oraz indyjsko-irańską. Przedstawicieli pierwszej spotyka się w Europie, Amerykach, Nowej Zelandii, Australii, RPA, Rosji. 
Rasa chamicko-chamicka jest reprezentowana przez Arabów Bliskiego Wschodu i północnej Afryki, natomiast w krajach Azji Południowo-Zachodniej i Indiach spotykana jest odmiana indyjsko-irańska. 
Rasa czarna, nazywana inaczej negroidalną zamieszkiwała głównie kraje Afryki. W wyniku kolonizacji przez kraje europejskie stali się tanią siłą roboczą i zostali wywożeni do Ameryki Północnej i Południowej, głównie USA, Brazylii, krajów Ameryki Łacińskiej. Są to tak zwani negroidzi właściwi. Drugą odmianą negroidalną są negroidzi oceanii, którzy pierwotnie zamieszkiwali Australię (Aborygeni). 
Wyróżniają się ciemnym zabarwieniem skóry, ciemnymi barwami oczu, jak również ciemnymi włosami, które są wełniste i mocno skręcone lub pofalowane, szerokimi i płaskimi nosami oraz szerokimi ustami z grubymi wargami. 
Ostatnią rasą główną jest rasa żółta nazywana również mongoloidalna, którą reprezentowali pierwotnie mieszkańcy południowo-wschodniej Azji, Indianie zamieszkujący obydwa kontynenty amerykańskie oraz ludzie żyjący w Polinezji i Mikronezji. Można ich rozpoznać po żółtawym zabarwieniu skóry, charakterystycznie ukośnymi oczami w ciemnym kolorze, płaskiej twarzy i czarnych grubych i prostych włosach. 
W wyniku mieszania się ras głównych powstały rasy pośrednie, czyli metysi, mulaci i zambosi.
Metysi są połączeniem rasy białej i żółtej. Mulat to połączenie rasy białej i czarnej, natomiast zambos rasy czarnej i żółtej. Wszystkie rasy pośrednie posiadają wybrane cechy charakterystyczne obydwu ras, z jakich powstały.
 

Zróżnicowanie rasowe ludności świata Wasze opinie

5×1 =

Oprócz zróżnicowanie rasowe ludności świata może Ci się przydać