Eszkola

III prawo absorpcji (prawo addytywności absorpcji) - wzór

Przydatne kalkulatory i narzędzia

III prawo absorpcji (prawo addytywności absorpcji) wyraża się wzorem:

\(A=A_1+A_2+...+A_n\)

gdzie:

\(A\) - absorbancja wszystkich składników,

\(A_1+A_2+...+A_n\) – absorbancje poszczególnych składników.