Eszkola

Wzór na energię pomocniczą zużywaną na zasilanie urządzeń współpracujących z systemem ciepłej wody wzór

Przydatne kalkulatory i narzędzia

Wzór na energię pomocniczą zużywaną na zasilanie urządzeń współpracujących z systemem ciepłej wody ma postać:

\(E_{el,\:pom,\:W}=\sum \left(q_{el,w,i}\cdot t_{el,i}\right)\cdot A_f\cdot 10^{-3}\)

gdzie:

\(E_{el,\:pom,\:W}\) - energia pomocnicza zużywana na zasilanie urządzeń współpracujących z systemem ciepłej wody \([J]\),

\(q_{el,w,i}\) - zapotrzebowanie mocy elektrycznej do napędu \(i\)-tego urządzenia pomocniczego w systemie przygotowania ciepłej wody, odniesione do powierzchni ogrzewanej \([\cfrac{W}{m^2}]\),

\(t_{el,i}\) - czas działania urządzenia pomocniczego w ciągu roku, zależny od programu eksploatacji instalacji ciepłej wody \([h]\),

\(A_f\) - powierzchnia użytkowa (ogrzewana) \([m^2]\).Wzór na energię pomocniczą zużywaną na zasilanie urządzeń współpracujących z systemem ciepłej wody - jak stosować w praktyce?

4+9 =

Oprócz - wzór na energię pomocniczą zużywaną na zasilanie urządzeń współpracujących z systemem ciepłej wody może Ci się przydać