Eszkola

Wzór na liczbę Troutona wzór

Przydatne kalkulatory i narzędzia

Wzór na liczbę Troutona ma postać:

\(Tr=\cfrac{M\cdot h_{fg}}{T_{on}}\)

gdzie:

\(Tr\) - liczba Troutona \([\cfrac{J}{kmol\cdot K}]\),

\(M\) - masa molowa \([\cfrac{kg}{kmol}]\),

(h_{fg}\) - entalpia parowania \([\cfrac{J}{kg}]\),

\(T_{on}\) - normalna temperatura wrzenia \([K]\).Wzór na liczbę Troutona - jak stosować w praktyce?

3+6 =