Eszkola

Wzór na moc napędową wentylatora wzór

Wzór na moc napędową wentylatora ma postać:

\(p=\cfrac{\dot V \Delta p_w}{\eta_w\eta_e}\)

gdzie:

\(p\) - moc napędowa wentylatora \([W]\),

\(\dot V\) - strumień objętościowy przepływu przez niego powietrza \([\cfrac{m^3}{s}]\),

\(\Delta p_w\) - ciśnienie \([Pa]\),

\(\eta_w\) - sprawność całkowita wentylatora (ηw=0,6÷0,7) \([-]\),

\(\eta_e\) - sprawność silnika elektrycznego napędzającego wentylator (ηe=0,95) \([-]\).Wzór na moc napędową wentylatora - jak stosować w praktyce?

7×7 =