Eszkola

Wzór na objętość strefy najbardziej aktywnej w procesie wzór

Wzór na objętość strefy najbardziej aktywnej w procesie ma postać:

\(V_{int}=\cfrac{\pi}{4}d_1^2h_{dyn}\)

gdzie:

\(V_{int}\) - objętość strefy najbardziej aktywnej w procesie \([m^3]\),

\(d_1\) - średnica wlotu do aparatu \([m]\),

\(h_{dyn}\) - wysokość dynamiczna \([m]\).Wzór na objętość strefy najbardziej aktywnej w procesie - jak stosować w praktyce?

2×4 =