Eszkola

Wzór na prędkość wiatru na dowolnej wysokości nad terenem wzór

Wzór na prędkość wiatru na dowolnej wysokości nad terenem ma postać:

- dla elementów linii napowietrznej na wysokości \(h\leq 10\: m\)

\(v_h=v_R\)

- dla elementów linii napowietrznej na wysokości \(h>10\:m\)

\(v_h=k_T\ln\left(\cfrac{h}{z_o}\right)v_{mean}\)

gdzie:

\(v_h\) - prędkość wiatru na dowolnej wysokości nad terenem \([\cfrac{m}{s}]\),

\(v_R\) - prędkość odniesienia wiatru na wysokości 10 m nad rozpatrywanym terenem \([\cfrac{m}{s}]\),

\(k_T\) - współczynnik terenu \([-]\),

\(z_o\) - parametr chropowatości \([m]\),

\(h\) - wysokość nad terenem \([m]\),

\(v_{mean}\) - prędkość średnia wiatru \([\cfrac{m}{s}]\).

Wzór na prędkość wiatru na dowolnej wysokości nad terenem - jak stosować w praktyce?

2+8 =