Eszkola

Równanie kryterialne - wzór wzór

Równanie kryterialne wyrażone jest wzorem:

\(Nu=C\cdot Re^a \cdot Pr^b \left(\frac{d}{l}\right)^C\)

gdzie:

\(Nu\) - liczba Nusselta \([-]\),

\(Re\) - liczba Reynolda \([-]\),

\(Pr\) - liczba Prandtla \([-]\),

\(d\) - średnica zastępcza \([m]\),

\(l\) - długość rury w wymienniku \([m]\),

\(a\), \(b\), \(C\) - bezwymiarowe współczynniki \([-]\).



Równanie kryterialne - wzór - jak stosować w praktyce?

8+8 =