Eszkola

Wzór na rzeczywistą powierzchnię przekroju poprzecznego próbki w chwili x wzór

Wzór na rzeczywistą powierzchnię przekroju poprzecznego próbki w chwili x ma postać:

\(S_x=S_o\cfrac{l_o}{l_x}\)

gdzie:

\(S_x\) - rzeczywista powierzchnia przekroju poprzecznego próbki w chwili x \([m^2]\),

\(S_o\) - początkowa powierzchnia przekroju poprzecznego \([m^2]\),

\(l_x\) - długość odcinka pomiarowego w chwili x \([m]\),

\(l_o\) - początkowa długość odcinka pomiarowego \([m]\).


 

Wzór na rzeczywistą powierzchnię przekroju poprzecznego próbki w chwili x - jak stosować w praktyce?

9-2 =