Eszkola

Wzór na wysokość wymaganą ciśnienia wody dla budynków mieszkalnych o liczbie n-kondygnacji nadziemnych wzór

Wzór na wysokość wymaganą ciśnienia wody dla budynków mieszkalnych o liczbie n-kondygnacji nadziemnych ma postać:

\(H=h_a+(h_k\cdot n)\)

gdzie:

\(H\) - wysokość wymagana ciśnienia wody dla budynków mieszkalnych \([m]\),

\(h_a\) - suma wymagana ciśnienia dla baterii czerpalnych i strat ciśnienia dla wodomierzy \([m]\),

\(h_k\) - suma wysokości strat ciśnienia dla jednej kondygnacji oraz wysokości kondygnacji \([m]\),

\(n\) - liczba kondygnacji \([-]\).

Wzór na wysokość wymaganą ciśnienia wody dla budynków mieszkalnych o liczbie n-kondygnacji nadziemnych - jak stosować w praktyce?

1×1 =

Oprócz - wzór na wysokość wymaganą ciśnienia wody dla budynków mieszkalnych o liczbie n-kondygnacji nadziemnych może Ci się przydać