Eszkola

Wzór na zastępczy współczynnik przewodzenia dla układu warstw cylindrycznych wzór

Wzór na zastępczy współczynnik przewodzenia dla układu warstw cylindrycznych ma postać:

\(\lambda_z=\cfrac{\sum\limits_{i=1}^{i=n}s_i}{\sum\limits_{i=1}^{i=n}\cfrac{s_i}{\lambda_i}\cfrac{D_{mz}}{D_{mi}}}\)

gdzie:

\(\lambda_z\) - zastępczy współczynnik przewodzenia \([\cfrac{W}{m\cdot K}]\),

\(s_i\) - grubość \(i\)-tej wartswy \([m]\),

\(\lambda_i\) - współczynnik przewodzenia \(i\)-tej warstwy \([\cfrac{W}{m\cdot K}]\),

\(D_{mz}\) - zastępcza średnia logarytmiczna skrajnych średnic \([m]\),

\(D_{mi}\) - średnia logarytmiczna skrajnych średnic \(i\)-tej warstwy cylindrycznej \([m]\).Wzór na zastępczy współczynnik przewodzenia dla układu warstw cylindrycznych - jak stosować w praktyce?

6-2 =