Eszkola

Wzór na jedynkę trygonometryczną

Przydatne kalkulatory i narzędzia

Jedynka trygonometryczna


Jedynka trygonometryczna ma postać:

\(sin^2 \alpha + cos^2 \alpha = 1\)

Jest ona prawdziwa dla każdej wartości kąta \(\alpha \in R\)