Eszkola

Wzór na objętość walca obrotowego

Przydatne kalkulatory i narzędzia

Walec obrotowyWzór na objętość walca obrotowego ma postać:

\(V = P_p \cdot h = \pi R^2 h\)

Wyjaśnienie symboli:

\(V\) - objętość walca walca obrotowego

\(P_p\) - pole podstawy walca walca obrotowego

\(R\) - promień podstawy walca obrotowego (koła)

\(h\) - wysokość walca walca obrotowego

 
Przekrój poprzeczny walca jest kołem

Może Ci się przydać: