Eszkola

Wzór na pole powierzchni deltoidu wzór

Przydatne kalkulatory i narzędzia

Wzór na pole powierzchni deltoidu ma postać:

\(P = \frac{d_1 d_2}{2}\)

Wyjaśnienie symboli:

\(P\) - pole powierzchni deltoidu

\(d_1, d_2\) - przekątne deltoidu

 

Przekątne są wzajemnie prostopadłe i przecinają się w połowie długości, boki są parami równe (a = b, c = d)

Wzór na pole powierzchni deltoidu - jak stosować w praktyce?

3×5 =