Eszkola

Wzór na pole powierzchni pięciokąta gwiaździstego (pentagramu)

Przydatne kalkulatory i narzędzia

Wzór na pole powierzchni pięciokąta gwiaździstego (pentagramu) ma postać:

\(P = \dfrac{a^2 \sqrt{650 - 290\sqrt{5}}}{4}\)

Wyjaśnienie symboli:

\(P\) - pole powierzchni pięciokąta gwiaździstego (pentagramu)

\(a\) - długość boku pięciokąta gwiaździstego (pentagramu)