Eszkola

Wzór na test W Kendalla wzór

Wzór na test W Kendalla ma postać:

 
\(W = \dfrac{S}{\frac{1}{12}k^2(N^3 - N) - k\sum\limits_{i=1}^{k}T_i}\)

 
gdzie:

\(W\) - test W Kendalla

\(N\) - liczba ocenianych pozycji

\(k\) - liczba sędziów, różnych grup ocen

\(S\) - suma kwadratów różnic średniej sumy rang i sumy rang j-tej pozycji testowej

\(\sum\limits_{i=1}^{k}T_i\) - poprawka na rangi wiązane

przy czym, poprawkę na rangi wiązane liczymy dla każdego sedziego (grup ocen) ze wzoru:

 

\(T_i = \dfrac{\sum(t^3 - t)}{12}\)

 

gdzie:

\(t\) - liczba ocen wiązanych tą samą rangą

Wzór na test W Kendalla - jak stosować w praktyce?

7-3 =