Eszkola

Czynniki wzrostu gospodarczego definicja i przykłady

Wzrost gospodarczy najogólniej można nazwać wzrostem ilości wytwarzanych dóbr i usług. Istotna jest tutaj ilość. W ekonomii wzrost traktuje o ilości dobra, np. przypadających na jednego mieszkańca, a rozwój gospodarczy będzie wnosił o jakości tych dóbr. Najściślej związany ze wzrostem gospodarczym czynnik to Produkt Krajowy Brutto (PKB). W praktyce, aby do wzrostu gospodarczego dochodziło musi zostać wprawiona w ruch cała „machina” różnych zależności. Np. popyta na dane dobro powoduje, że inna osoba podejmuje się produkcji tego dobra. Aby do tego doszło musi jednak znaleźć kapitał, a więc na rynku muszą istnieć takie produkty finansowe jak kredyty. Następnie musi dojść do zatrudnienia ludzi, a w konsekwencji pracownicy za wykonaną pracę otrzymają pieniądze i nabędą dane dobra. To oczywiście mocno skrócony i ogólny schemat, służący jedynie zobrazowaniu. W praktyce możemy wyodrębnić kilka kluczowych czynników, które determinują pojawienie się wzrostu gospodarczego, będą to przede wszystkim:
zasoby naturalne – konieczne do wytwarzania większości dóbr, są to chociażby kwestie związane z energią elektryczną potrzebną dzisiaj w zasadzie do każdej produkcji.
czynnik pracy – pod każdym możliwym kątem należy spojrzeć na tę składową procesu produkcji dóbr – potrzeba nie tylko pracowników w ogóle, ale i odpowiedniego ich wykształcenia,
wykwalifikowania, dodatkowo pracownicy, aby byli zmotywowani muszą być odpowiednio wynagrodzeni.
kapitał – aby dochodziło do wzrostu gospodarczego na rynku musi być dostępny kapitał w różnych wariantach – krajowy lub zagraniczny, dostępny w formie kredytu czy akcji – jednak musi występować.
technologia – a właściwie wszelkie innowacje, nie tylko technologiczne. Brak rozwoju powoduje, że konkurencja wyprzedzi dany rejon gospodarki, to nie spowoduje wzrostu gospodarczego.
Tak naprawdę do czynników wzrostu gospodarczego możemy zaliczyć wszelkie zjawiska, które ułatwią rozwój przedsiębiorstw, produkcji dóbr i świadczenia usług, a więc także i np.: regulacje prawne, edukacje w zakresie przedsiębiorczości itd. Istnieje wiele różnych wzorów, wykresów i funkcji próbujących określić lub prognozować dany wzrost gospodarczy w zależności od różnych czynników.

Czynniki wzrostu gospodarczego Wasze opinie

4+6 =

Oprócz czynniki wzrostu gospodarczego może Ci się przydać