Eszkola

Marketing-mix definicja i przykłady

Marketing-mix stanowi zbiór działań, procesów metod oraz technik, które są wykorzystywane przez przedsiębiorstwa w celu wywarcia wpływu na otoczenie rynkowe firmy. Marketing-mix jest podzielony na kilka koncepcji, a najpopularniejsze z nich to: 4P, formuła 4C, marketing dla usług 7P oraz wiele innych.

Koncepcja 4P w marketingu

Koncepcja ta obejmuje 4 kluczowe elementy:

Produkt

Element ten może być rozpatrywany na różne sposoby i stanowi agregat pewnych właściwości. Analizując ten element należy zwrócić uwagę na jakość, markę, gwarancję, opakowanie czy postrzeganie konkretnego towaru przez klientów.

Cena

Dla nabywców oznacza po prostu wydatek, który należy ponieść w celu wejścia w posiadanie konkretnego produktu. Dla przedsiębiorstw jest natomiast wynagrodzeniem za nakłady, które zostały przez nie poniesione. Charakteryzowana jest poprzez politykę cenową, wskaźnik elastyczności cenowej popytu, próg rentowności, upusty czy warunki płatności.

Dystrybucja

Odnosi się do kwestii zaoferowania produktów do sprzedaży. Dotyczy przede wszystkim kanałów dystrybucji, które pozwalają na dostarczenie produktu do odbiorcy. Do syntetycznej oceny poziomu obsługi zalicza się wskaźnik wartości liczbowej oraz ważonej dystrybucji.

Promocja

Do tego elementu zalicza się reklama, działania public relations, sponsorowanie różnego rodzaju wydarzeń oraz sprzedaż bezpośrednia.

Formuła 7P w marketingu

Formuła 7P jest pewnego rodzaju rozszerzeniem formuły 4P o dodatkowe elementy, które pozwalają na jeszcze lepsze opracowanie strategii marketingowej. Dodatkowo elementy w tej formule to:

Ludzie

W każdym przedsiębiorstwie bardzo duże znaczenie mają zasoby ludzkie. Formuła ta koncentruje się na ludziach, którzy przyczyniają się do sprzedaży oraz rozwoju przedsiębiorstwa. Zastosowanie różnych taktyk sprzedażowych pozwala nakłonić klientów do zakupu produktu i zbudowania przywiązania do marki.

Proces

Określa ciąg działań, które ostatecznie przekładają się na jakość wykonywanych usług. Pierwsze z nich to zainteresowanie produktem. Kolejne etapy obejmują dostarczenie niezbędnych informacji na temat produktu oraz w efekcie jego sprzedaż i obsługę posprzedażową. Wypracowanie w tym aspekcie odpowiednich metod działania wpływa na zadowolenie ze współpracy z przedsiębiorstwem.

Świadectwo materialne

Dotyczy tych czynników, które wpływają na postrzeganie firmy przez klientów. Dotyczy wszystkich elementów wizualnych związanych z przedsiębiorstwem. Zakłada się, że powinny one ze sobą współgrać, aby wzbudzić zaufanie wśród wszystkich konsumentów.

Formuła 4C w marketingu mix

Koncepcja ta dotyczy punktu widzenia klienta. Została opracowana w 1990 roku i zaprezentował ją Robert Lauterborn, który dostrzegał pewne niedoskonałości koncepcji 4P. Formuła 4C wyróżnia takie elementy jak:

Potrzeby i pragnienia klienta

Produkt z formuły 4P został wyparty przez korzyści, które dostarczy klientowi zakup konkretnego towaru. Przedsiębiorstwo musi zatem skoncentrować się na potrzebach klientów i ich maksymalnemu zaspokajaniu.

Koszt dla klienta

Kolejna zmiana dotyczy ceny, która jest zastępowana przez koszty, które ponosi klient przy zakupie towaru. Koszt powinien być ustalony na takim poziomie, aby był dostosowany do jego możliwości finansowych.

Wygoda zakupu

Stanowi odpowiednik dystrybucji. Obejmuje udogodnienia, które pozwalają na wygodniejszy zakup dobra. Dotyczy również przyjemnej atmosfery podczas zakupów, która może przekładać się na większe zadowolenie klienta.

Komunikacja

Formuła 4C promocję zamienia na dwukierunkową komunikację. Koncentruje się na tym, że rosnące wymagania klientów powodują, że przedsiębiorstwa powinny skupiać się nie tylko na promocji, ale również braniu pod uwagę sugestii klientów.

Marketing-mix Wasze opinie

7-4 =