Eszkola

Erupcje wulkaniczne – typy

Erupcja wulkaniczna to wydobycie magmy na powierzchnię Ziemi. Miejsce, w którym to następuje nazywane jest wulkanem, natomiast magma po wydobyciu na powierzchnię Ziemi nazywana jest lawą. 
Magma ma możliwość wydobywania się na powierzchnie ze względu na budowę litosfery. Jednak może to następować w różny sposób. 

Ze względu na miejsce wydobywania się magmy wyróżnia się erupcje subarealne, polodowcowe i podmorskie

Ze względu na kształt wylotu magmy wyróżniamy erupcje centralne/punktowe, szczelinowe/linearne i arealne
Erupcje centralne charakteryzują się cylindrycznym przewodem (kominem), który jest zakończony kraterem. Przyczyniają się do powstania stożka wulkanicznego jak również stożków pasożytniczych, które są mniejsze. Zachodzi widowiskowa eksplozja. Duża ilość wulkanów zamiast stożka ma kalderę, czyli rozległe obniżenie. Może ona powstać wskutek zapadnięcia się wulkanu do środka po obniżeniu ciśnienia. 
Erupcje szczelinowe wydostają się z głębokich warstw Ziemi podłużnymi szczelinami, tworząc rozległe pokrywy wulkaniczne, zwane trapami. W większości zachodzą w strefach grzbietów oceanicznych, sporadycznie na powierzchni Ziemi. Mają spokojny przebieg.  
Erupcje arealne to takie, w których magma wydostaje się na powierzchnię Ziemi i rozlewa się na rozległe przestrzenie. Nie zachodzą obecnie na powierzchni Ziemi, ale prawdopodobnie miały miejsce w przeszłości. 

Ze względu na mechanizm erupcji wyróżniamy magmowe, podczas których wydobywa się magma i rozpuszczone w niej gazy (to właśnie one wypychają magmę do góry) oraz freatomagmowe, podczas których wydobywa się magma wraz z wodą (gruntową, morską). Woda przedostaje się spękaniami i gdy ciśnienie magmy maleje woda parując wypycha ja ku górze. 
Zarówno jedne jak i drugie można podzielić dodatkowo ze względu na rodzaj dominującego materiału  na efuzywne, eksplozywne i stratowulkany (mieszane). 
Erupcje efuzywne są spokojne i wydostaje się mało gazów. W erupcjach eksplozywnych jest duża gazów piroklastycznych (ponad 70%) objętości magmy. Są one gwałtowne i widowiskowe. 
W erupcjach mieszanych eksplozja zachodzi na przemian z fazą efuzywną. 
 

Erupcje wulkaniczne Wasze opinie

9+8 =

Oprócz erupcje wulkaniczne może Ci się przydać