Eszkola

Jeziora – rodzaje

Jezioro to naturalne zagłębienie terenu, nazywane misą jeziorną wypełnione wodą, zasilane wodami powierzchniowymi i opadowymi. Może być dopływowe, odpływowe, przepływowe i bezodpływowe. 
Ze względu na sposób powstawania misy jeziornej wyróżnia się jeziora polodowcowe, tektoniczne, reliktowe, wulkaniczne, eoliczne, krasowe, meteorytowe, nadbrzeżne, rzeczne, antropogeniczne.
Jeziora polodowcowe stanowią największą liczbę jezior na Ziemi. Powstały wskutek działalności lodowca podczas jego postoju. Powstają w zagłębieniach wytworzonych przez lodowiec wskutek wytopienia się brył martwego lodu. Jeziora polodowcowe mogą  być morenowe lub rynnowe. Morenowe są bardzo duże i  rozległe jeśli chodzi o powierzchnię, ale bardzo płytkie. Jeziora rynnowe natomiast są bardzo głębokie, ale są wąskie i często kręte. Przykładem jeziora polodowcowego morenowego jest największe jezioro Polski – Śniardwy, a jeziora polodowcowego rynnowego jest najgłębsze jezioro Polski – Jeziorak.  
Specyficznym rodzajem jezior polodowcowych są oczka wytopiskowe. Powstają w górach i przybierają okrągłe kształty i niewielkie rozmiary. Jest nim na przykład Czarny Staw Gąsienicowy, Morskie Oko
Jeziora tektoniczne są szczelinami rowów tektonicznymi powstałymi podczas ruchów tektonicznych. Innym sposobem ich tworzenia jest wydźwignięcie dna morskiego i oblanie sąsiednich boków. Są bardzo głębokie i przybierają podłużne kształty. Zazwyczaj występują w grupie obok siebie, a nie pojedynczo. Przykładem jeziora tektonicznego jest Tanganika, Jezioro Wiktorii, Morze Martwe. W momencie gdy jakaś część jeziora tektonicznego zostanie oddzielona powstaje wtedy jezioro reliktowe. 
Jezioro wulkaniczne powstaje w miejscach, gdzie widoczne są ślady wulkanizmu. Powstają w kalderach, stożkach wulkanicznych, zapadniętych strumieniach lawy, lejów eksplozywnych. 
Jezioro eoliczne powstaje wskutek działalności wiatru. Wiatr tworzy różnego rodzaju wydmy osiągające bardzo duże rozmiary. Zagłębienia pomiędzy nimi zostają zalane przez wodę. 
Jezioro krasowe powstaje w lejach krasowych – zapadliskach terenu powstałego na skutek podmywania podłoża przez wodę zawierającą dwutlenek węgla. 
Jeziora meteorytowe są to zagłębienia powstałe po uderzeniu meteorytu w powierzchnię Ziemi i później zalane przez wodę. 
Jezioro nadbrzeżne tworzy się na styku morza bądź oceanu i lądu. Najczęściej powstały wał piaszczysty w postaci mierzei zamyka niewielką część morza lub doliny rzecznej odgradzając go. 
Jeziora rzeczne powstaje w dolinie rzecznej lub w dawnych korytach rzecznych. 
Jezioro antropogeniczne jest zbiornikiem wodnym utworzonym przez człowieka w konkretnych celach gospodarczych. 

Jeziora Wasze opinie

1+7 =