Eszkola

Obieg wody w przyrodzie

Obieg wody w przyrodzie nazywany jest cyklem hydrologicznym. Wskazuje na krążenie wody w przyrodzie pomiędzy jej poszczególnymi sferami, a dokładniej atmosferą, hydrosferą, litosferą i odbywa się pod wpływem siły grawitacji, ruchu Ziemi oraz działalności Słońca. Można go rozpatrywać w skali lokalnej oraz globalnej. W pierwszej z nich jest nazywany małym cyklem i odbywa się pomiędzy atmosferą i lądem bądź oceanem. W skali globalnej mamy natomiast do czynienia z dużym obiegiem, który zachodzi pomiędzy atmosferą, oceanem i lądem. 
Obieg wody jest cyklem, nie ma więc ani punktu początkowego ani punktu końcowego.
Mały obieg obejmuje parowanie wody z oceanu lub lądu, jej nagromadzenie w atmosferze w postaci chmur, a następnie opad wody z powrotem przedostaje się na ląd lub do oceanu.  
W skali globalnej woda spadając na ląd w postaci deszczu, śniegu bądź gradu dostarcza jej wilgoci, z której część paruje z powrotem do atmosfery, część infiltruje w podłoże, część trafia do wód powierzchniowych i podziemnych, które z kolei zasilają oceany. Tam woda zmienia swój stan skupienia z ciekłego na stały parując, ulega kondensacji i tworzą się chmury, z których ponownie wydostaje się w postaci opadu. 
Czas wymiany wody w atmosferze wynosi nieco ponad tydzień, w rzekach blisko dwa tygodnie. Dłużej trwa to glebach, gdyż prawie rok, natomiast w wodach podziemnych trzeba na to czekać kilka tysięcy lat. 
 

Obieg wody w przyrodzie Wasze opinie

7×7 =

Oprócz obieg wody w przyrodzie może Ci się przydać