Eszkola

Zagrożenia meteorologiczne

Zagrożenia meteorologiczne są związane z szeroko pojętą pogodą i zjawiskami pogodowymi. 
Wśród nich najbardziej niebezpieczne i wywierające duży wpływ na codzienne funkcjonowanie danego kraju to zagrożenia termiczne, intensywne opady deszczu, silny wiatr, mgła, burze z gradem, gołoledź.  
W przypadku temperatury jest to najważniejsza składowa opisu pogody i klimatu, gdyż od niej zależy wartość innych składników. Warunki termiczne warunkują aktywność człowieka w różnych sferach życia, ograniczając w znacznym stopniu jego działanie. Zagrożeniem dla zdrowia i życia ludzi, jak i środowiska przyrodniczego, są ekstremalne wartości zarówno najwyższe jak i najniższe. 
Intensywne opady deszczu stanowią zagrożenie ze względu na występowanie lokalnych powodzi. 
Silny wiatr może stać się przyczyną wielu zniszczeń zarówno w środowisku przyrodniczym, jak i w środowisku antropogenicznym niszcząc drzewa, zrywając dachy z domów, niszcząc budynki prywatne, jak również użyteczności publicznej, czy infrastrukturę elektryczną. Uszkodzenia z tym związane powodują duże straty finansowe lokalnej ludności. 
Mgła jest zaliczana do zagrożeń meteorologicznych ze względu na znaczne ograniczenie widzialności. Jeśli dodatkowo występują opady jest ona jeszcze mniejsza. 
Burze z gradem powodują podobne zniszczenia jak w przypadku intensywnych opadów deszczu. Dochodzi tu bowiem jeszcze aspekt wyładowań atmosferycznych jako zagrożenia dla istot żywych. Błyskawica jest bowiem zjawiskiem cieplnym podczas wyzwalania ogromnej ilości energii. 
Gołoledź jest poważnym zagrożeniem meteorologicznym, gdy występuje na drogach użytku publicznego. Są to zamarznięte przechłodzone kropelki wody spadające na ulicę. Tworzy bardzo śliską powierzchnię, dlatego jest niebezpieczna, gdyż kierowca może wpaść w poślizg i spowodować kolizję lub wypadek samochodowy. 

W miarę postępu technologicznego uruchomiony jest system ostrzegania przed wystąpieniem zagrożeń meteorologicznych. Tworzone są prognozy zagrożeń będących orientacyjną prognozą pogody, która ma służyć wczesnemu informowaniu społeczeństwa o tym, że istnieje możliwość wystąpienia niebezpiecznego zjawiska meteorologicznego. W przypadku zaobserwowania potencjalnego zagrożenia jest wydawane ostrzeżenie meteorologiczne. Jednak nie zawsze jest ono wystawiane, ponieważ czasem jego wystąpienie jest możliwe, ale mało prawdopodobne. Gdy czas pomiaru jest na tyle wczesny, że sytuacja pogodowa może się jeszcze zmienić lub gdy wystąpienie zjawiska jest pewne, ale prawdopodobnie nie osiągnie dużego natężenia. 
Ostrzeżenie meteorologiczne jest rodzajem informacji o tym, że wystąpi zjawisko meteorologiczne, które zagraża zdrowiu lub życiu ludzkiemu. Wydanie ostrzeżenia warunkuje gotowość centrów zarządzania kryzysowego oraz służb do pełniej gotowości rozpoczęcia działań zabezpieczających społeczeństwo oraz wszelką infrastrukturę. 
Po wydaniu ostrzeżenia meteorologicznego przekazywane są komunikaty meteorologiczne, które są informacjami służącymi przekazywać wiedzę o aktualnym stanie pogody i najbliższych jej zmianach. 
 

Zagrożenia meteorologiczne Wasze opinie

6×2 =