Eszkola

Powstawanie wiatru

Wiatr to poziomy ruch powietrza. Powstaje w wyniku różnic ciśnienia atmosferycznego, zmian temperatury powietrza oraz różnego ukształtowania powierzchni. Powietrze przesuwa się z miejsca o wysokim ciśnieniu do miejsca o niskim ciśnieniu. 

Jak powstaje wiatr?
Gdy planeta jest ogrzewana przez Słońce szybciej nagrzewa się ląd, wolniej powierzchnie wód, czyli morza i oceany. Jego nagrzanie powoduje powstanie układu wysokiego ciśnienia, a co za tym idzie większe oraz szybsze parowanie. Im cieplejsze powietrze tym ma mniejszą gęstość i bardziej się unosi do góry - jest to prąd wstępujący. W miarę unoszenia się powietrza ku górze jest go znacznie mniej przy powierzchni wskutek czego ciśnienie się obniża. Od dołu dopływa powietrze chłodne i przesuwa się ono w stronę powietrza ciepłego. 
 

Wiatr Wasze opinie

7×6 =