Eszkola

Wzór na intensywność fluorescencji wzór

Przydatne kalkulatory i narzędzia

Wzór na intensywność fluorescencji ma postać:

\(I_F=K_FI_0\phi_F\varepsilon cb\)

gdzie:

\(I_F\) - intensywność fluorescencji,

\(K_F\) - współczynnik proporcjonalności, zależny od parametrów pomiarowych,

\(I_0\) - natężenie promieniowania wzbudzającego,

\(\phi_F\) - wydajność kwantowa fluorescencji,

\(\varepsilon\) - molowy współczynnik absorpcji,

\(c\) - stężenie czynnika fluoryzującego,

\(b\) - grubość warstwy absorbującej. Wzór na intensywność fluorescencji - jak stosować w praktyce?

5×4 =