Eszkola

Wzór na antykawitacyjną nadwyżkę ciśnienia wzór

Przydatne kalkulatory i narzędzia

Wzór na antykawitacyjną nadwyżkę ciśnienia ma postać:

\(NPSH=\cfrac{p_s-p_v}{\rho\cdot g}+\cfrac{v_s^2}{2g}\)

gdzie:

\(NPSH\) - antykawitacyjna nadwyżka ciśnienia \([-]\),

\(p_s\) - ciśnienie na wlocie do pompy \([Pa]\),

\(p_v\) - ciśnienie parowania cieczy w danej temperaturze \([Pa]\),

\(v_s\) - średnia prędkość w przekroju wlotowym pompy \([\cfrac{m}{s}]\),

\(\rho\) - gęstość wody \([\cfrac{kg}{m^3}]\),

\(g\) - przyspieszenie ziemskie \([\cfrac{m}{s^2}]\).Wzór na antykawitacyjną nadwyżkę ciśnienia - jak stosować w praktyce?

3+1 =