Eszkola

Wzór na maksymalny obliczeniowy opór cieplny gruntu wzór

Wzór na maksymalny obliczeniowy opór cieplny gruntu ma postać:

\(R_{g\:max}=0,57Z+0,09\)

gdzie:

\(R_{g\:max}\) - maksymalny obliczeniowy opór cieplny gruntu \([\cfrac{m^2\cdot K}{W}]\),

\(Z\) - wysokość górnej powierzchni podłogi od poziomu zwierciadła wody gruntowej \([m]\).Wzór na maksymalny obliczeniowy opór cieplny gruntu - jak stosować w praktyce?

4×2 =