Eszkola

Wzór na powierzchnię początkową kropli

Wzór na powierzchnię początkową kropli ma postać:

\(F_{j1}=\pi d_1^2\)

gdzie:

\(F_{j1}\) - powierzchnia początkowa kropli \([m^2]\),

\(d_1\) - początkowa średnica kropli przed odparowaniem \([m]\).