Eszkola

Wzór na radiacyjny współczynnik przejmowania ciepła wzór

Wzór na radiacyjny współczynnik przejmowania ciepła ma postać:

\(h_r=\varepsilon\cdot \sigma\cfrac{\left(\cfrac{\tau_e}{100}\right)^4-\left(\cfrac{t_e}{100}\right)^4}{\tau_e-t_e}\)

gdzie:

\(h_r\) - radiacyjny współczynnik przejmowania ciepła \([\cfrac{W}{m^2\cdot K}]\),

\(\varepsilon\) - emisyjność powierzchni zewnętrznej przewodu \([-]\),

\(\sigma\) - stała σ=5,67·10-8 \([\cfrac{W}{m^2\cdot K^4}]\),

\(\tau_e\) - temperatura powierzchni zewnętrznej rury \([K]\),

\(t_e\) - temperatura powietrza zewnętrznego \([K]\).

Wzór na radiacyjny współczynnik przejmowania ciepła - jak stosować w praktyce?

4×4 =