Eszkola

Wzór na równanie Fouriera wzór

Równanie Fouriera - wzór

Równanie Fouriera wyrażone jest wzorem:

\(Q=\cfrac{\lambda}{s}F\left(t_1-t_2\right)\tau\)

gdzie:

\(Q\) - ciepło przewodzone \([J]\),

\(\lambda\) - współczynnik przewodzenia ciepła \([\cfrac{W}{m\cdot K}]\),

\(s\) - droga przewodzenia \([m]\),

\(F\) - powierzchnia przekroju, przez które ciepło jest przewodzone \([m^2]\),

\(t_1\), \(t_2\) - temperatury \([K]\),

\(\tau\) - czas \([s]\).Wzór na równanie Fouriera - jak stosować w praktyce?

5×5 =