Eszkola

Wzór na wielokrotność cyrkulacji

Wzór na wielokrotność cyrkulacji ma postać:

\(f=\cfrac{\dot m_b}{\dot m}\)

gdzie:

\(f\) - wielokrotność cyrkulacji \([-]\),

\(\dot m_b\) - strumień masy roztworu ciekłego bogatego \([\cfrac{kg}{s}]\),

\(\dot m\) - strumień masy pary czynnika chłodniczego \([\cfrac{kg}{s}]\).