Eszkola

Wzór na wysokość po stronie tłoczenia wody do instalacji wzór

Wzór na wysokość po stronie tłoczenia wody do instalacji ma postać:

\(H_{tł}=H_{geom}^{tł}+h_{wym}+\Delta h_{str}^{tł}\)

gdzie:

\(H_{tł}\) - wysokość po stronie tłoczenia wody do instalacji,

\(H_{geom}^{tł}\) - różnica wysokości geometrycznej w pionie pomiędzy osią wirnika pompy, a najwyżej położonym punktem czerpalnym w zasilanej instalacji,

\(h_{wym}\) - wymagana wysokość ciśnienia przed punktem czerpalnym,

\(\Delta h_{str}^{tł}\) - suma oporów przepływu (start liniowych i miejscowych) licząc od króćca tłoczenia pompy do najdalej położonego punktu czerpalnego w instalacji.Wzór na wysokość po stronie tłoczenia wody do instalacji - jak stosować w praktyce?

1+4 =