Eszkola

Wzór Schacka dla przepływu burzliwego gazów prostopadle do rurek wzór

Wzór Schacka dla przepływu burzliwego gazów prostopadle do rurek ma postać:

\(\alpha=f_a\phi \cfrac{w_{0max}^{0,61}}{d^{0,39}}\)

gdzie:

\(\alpha\) - współczynnik wnikania ciepła \([\cfrac{W}{m^2\cdot K}]\),

\(f_a\) - współczynnik uwzględniający sposób ułożenia rurek oraz stosunek odstępów od średnicy rurki \([-]\),

\(\varphi\) - funkcja Schacka,

\(d\) - średnica rury \([m]\),

\(w_{0max}\) - maksymalna prędkość gazu w temperaturze 0oC i pod ciśnieniem normalnym \([\cfrac{m}{s}]\).Wzór Schacka dla przepływu burzliwego gazów prostopadle do rurek - jak stosować w praktyce?

1+4 =